ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-6487 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΑΡΚΑΣ CITROEN ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ – ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-6487 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΑΡΚΑΣ CITROEN ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ – ΧΕΠ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-6487 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΑΡΚΑΣ CITROEN ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ - ΧΕΠ
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1953/2017
ΑΔΑ 7Δ17ΟΡ1Π-ΤΑΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-05-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear