ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-6483 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-6483 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-6483 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3157/2017
ΑΔΑ Ψ08ΩΟΡ1Π-8ΛΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-07-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear