Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 6439 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 6439 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ - 6439 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ CITROEN JUMPER
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 197/2017
ΑΔΑ ΨΦΧΕΟΡ1Π-ΒΩ1
ΑΔΑΜ 17PROC001921080
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-09-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear