Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 6439 Ασθενοφόρο και το ΚΗΥ 5574 επιβατικό όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 6439 Ασθενοφόρο και το ΚΗΥ 5574 επιβατικό όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ - 6439 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ CITROEN JUMPER ΚΑΙ ΤΟ ΚΗΥ – 5574 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ CITROEN SAXO
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 228/2017
ΑΔΑ 6ΔΛ9ΟΡ1Π-ΥΘΤ
ΑΔΑΜ 17PROC002121067
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-10-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear