Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 5658 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Καλύμνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 5658 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Καλύμνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤO ΚΗΗ - 5658 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡO ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW CADDY
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 231/2017
ΑΔΑ ΨΞΖ4ΟΡ1Π-0ΦΝ
ΑΔΑΜ 17PROC002170170
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-11-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear