Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 5658 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Καλύμνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 5658 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Καλύμνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ - 5658 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW CADDY
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 32/2018
ΑΔΑ 7ΣΛΘΟΡ1Π-ΝΟΞ
ΑΔΑΜ 18PROC002964861
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-04-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear