ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 4561 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 4561

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 142Τ/21-01-2019/21-10-2019
ΑΔΑ 6Ν16ΟΡ1Π-4Ψ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear