ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 4559 ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΣΕΡΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 4559 ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΣΕΡΡΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ WDB9066331S829324
Αριθμός Εντολής 175Τ/17-12-2019
ΑΔΑ 6Β52ΟΡ1Π-4ΜΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear