Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 3931 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 3931 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ - 3931 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 313 CDI
Αριθμός Εντολής 9/31-01-2020
ΑΔΑ ΩΕΚΟΟΡ1Π-7Β0
ΑΔΑΜ 20PROC006250127
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-02-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear