Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 3931 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 3931 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ( ΚΟΛΑΡΑ ΑΕΡΑ AIR COOLER ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ - 3931 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 313 CDI
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-09-2019
Αριθμός Διακήρυξης 184/2019
ΑΔΑ ΨΗΛΘΟΡ1Π-ΛΨΩ
ΑΔΑΜ 19PROC005588862
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-10-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear