Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ΚΗΗ 3930 και ΚΗΗ 3931 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ΚΗΗ 3930 και ΚΗΗ 3931 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΗ 3930 ΚΑΙ ΚΗΗ 3931 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ ΜΑΡΚΑΣ MERECEDES SPRINTER 313 CDI
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 223/2017
ΑΔΑ 7ΞΙ0ΟΡ1Π-Δ72
ΑΔΑΜ 17PROC002075543
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-10-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear