Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 3930 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 3930 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου

-- ΑΚΥΡΩΣΗ --
Αιτία Ακύρωσης
Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 3930 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ ΜΑΡΚΑΣ MERECEDES SPRINTER 313 CDI
Αριθμός Εντολής 82/04-04-2017
ΑΔΑ 7ΝΛ7ΟΡ1Π-ΚΚ7
ΑΔΑΜ 17PROC006226265
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear