Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 3498 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 3498 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤO ΚΗΙ - 3498 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡO ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ MERCEDES SPRINTER 314
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 46/2017
ΑΔΑ 7ΥΧ1ΟΡ1Π-5Φ8
ΑΔΑΜ 17PROC006293726
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear