Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 3498 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 3498 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ - 3498 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 314
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 49/2018
ΑΔΑ 675ΛΟΡ1Π-ΚΝΙ
ΑΔΑΜ 18PROC003689221
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-09-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear