Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 3498 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 3498 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ - 3498 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 314
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 117/2018
ΑΔΑ 6Ο8ΗΟΡ1Π-ΒΑΑ
ΑΔΑΜ 18PROC003265193
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-06-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear