Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 3498 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 3498 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤO ΚΗΙ - 3498 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡO ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ MERCEDES SPRINTER 314
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 246/2017
ΑΔΑ Ψ17ΙΟΡ1Π-ΡΝΩ
ΑΔΑΜ 17PROC002241423
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-11-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear