ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-3489 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-3489 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-3489 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2316/2017
ΑΔΑ 6Α2ΙΟΡ1Π-ΣΦΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-05-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear