Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 3473 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Ικαρίας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 3473 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Ικαρίας

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤO ΚΗΙ- 3473 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡO ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΜΑΡΚΑΣ FIAT DUCATO
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 240/2017
ΑΔΑ 64Λ8ΟΡ1Π-ΞΗ9
ΑΔΑΜ 17PROC002234010
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-11-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear