Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1367 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1367 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ - 1367 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 313 CDI
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 117/2017
ΑΔΑ Ω5ΓΟΟΡ1Π-7ΙΠ
ΑΔΑΜ 17PROC006278805
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-06-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear