Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1367 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1367 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ - 1367 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 313 CDI
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 19/2018
ΑΔΑ ΨΞΒΧΟΡ1Π-ΕΣ3
ΑΔΑΜ 18PROC002889971
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-04-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear