Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1301 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1301 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-1301 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-01-2018
Αριθμός Διακήρυξης 12/2018
ΑΔΑ 63ΣΧΟΡ1Π-09Φ
ΑΔΑΜ 18PROC002610004
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-02-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear