Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1300 Ασθενοφόρο του Τομέα ΕΚΑΒ Σάμου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1300 Ασθενοφόρο του Τομέα ΕΚΑΒ Σάμου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ -1300 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 136/2017
ΑΔΑ ΩΥ6ΩΟΡ1Π-ΖΝΠ
ΑΔΑΜ 17PROC006286229
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-06-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear