Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1300 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1300 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ -1300 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 110/2017
ΑΔΑ ΩΟΩ2ΟΡ1Π-ΕΚ4
ΑΔΑΜ 17PROC006192881
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-05-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear