Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1300 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1300 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ( ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ - 1300 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-08-2019
Αριθμός Διακήρυξης 153/2019
ΑΔΑ ΨΩ1ΦΟΡ1Π-ΘΦ3
ΑΔΑΜ 19PROC005452425
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-08-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear