Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1300 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1300 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ - 1300 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 77/2018
ΑΔΑ ΨΩΨ5ΟΡ1Π-ΑΑΜ
ΑΔΑΜ 18PROC002974366
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-04-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear