ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-1067 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-1067 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-1067 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1534/2018
ΑΔΑ 636ΩΟΡ1Π-ΡΨ6
ΑΔΑΜ 18PROC002871712
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-04-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear