ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-1049 WV ΑΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-1049 WV ΑΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-1049 WV ΑΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΚΡΕΜΑΡΙΕΡΑ, ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ)
Αριθμός Εντολής 20/14-02-2020
ΑΔΑ Ω3ΛΔΟΡ1Π-ΒΩ2
ΑΔΑΜ 20PROC006392252
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear