Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1049 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1049 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤO ΚΗΗ– 1049 ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 143/2017
ΑΔΑ ΩΦΤ1ΟΡ1Π-ΕΨΩ
ΑΔΑΜ 17PROC001545941
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear