Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1049 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1049 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ - 1049 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 235/2018
ΑΔΑ ΩΤ6ΠΟΡ1Π-Υ7Μ
ΑΔΑΜ 18PROC003818308
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-10-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear