Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1049 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1049 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤO ΚΗΗ - 1049 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡO ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 239/2017
ΑΔΑ 9997ΟΡ1Π-ΠΔΒ
ΑΔΑΜ 17PROC002219906
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-11-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear