Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1049 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1049 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ - 1049 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 202/2017
ΑΔΑ ΩΩΞΓΟΡ1Π-ΘΘΩ
ΑΔΑΜ 17PROC001956328
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-09-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear