Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1049 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1049 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ( ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ ΚΑΙ ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ – 1049 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Αριθμός Εντολής 68/09-04-2020
ΑΔΑ ΩΦΠ7ΟΡ1Π-ΧΩΦ
ΑΔΑΜ 20PROC006570486
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear