ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-1006 ΑΣΘΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-1006 ΑΣΘΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-1006 ΑΣΘΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2901/2017
ΑΔΑ ΩΑ0ΔΟΡ1Π-Υ3Α
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-07-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear