ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-1006 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΑΡΚΑΣ VW ΤΟΜΕΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-1006 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΑΡΚΑΣ VW ΤΟΜΕΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΧΕΠ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-1006 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΑΡΚΑΣ VW ΤΟΜΕΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΧΕΠ
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2387/2017
ΑΔΑ 69Ν2ΟΡ1Π-ΤΨΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-06-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear