Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1005 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Θήρας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1005 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Θήρας

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤO ΚΗΗ - 1005 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡO ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΘΗΡΑΣ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 137/2017
ΑΔΑ 7Ζ89ΟΡ1Π-2ΥΘ
ΑΔΑΜ 17PROC006291305
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear