Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1005 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Θήρας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1005 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Θήρας

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤO ΚΗΗ - 1005 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡO ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΘΗΡΑΣ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 184/2017
ΑΔΑ ΨΛ2ΣΟΡ1Π-ΗΚΦ
ΑΔΑΜ 17PROC001834565
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-08-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear