Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΥ 6415 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Θήρας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΥ 6415 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Θήρας

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ - 6415 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΘΗΡΑΣ ΜΑΡΚΑΣ FORD WERKE
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 16/2018
ΑΔΑ ΩΩ9ΚΟΡ1Π-Χ3Ζ
ΑΔΑΜ 18PROC002896663
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-04-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear