Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΥ 6415 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Θήρας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΥ 6415 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Θήρας

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ - 6415 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΘΗΡΑΣ ΜΑΡΚΑΣ FORD WERKE
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 97/2018
ΑΔΑ ΩΧ3ΛΟΡ1Π-ΚΝΖ
ΑΔΑΜ 18PROC003086554
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-05-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear