Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΥ 4184 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΥ 4184 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ - 4184 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑΛΗΜΝΟΥ ΜΑΡΚΑΣ CITROEN JUMPER,
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 171/2018
ΑΔΑ ΨΚΘ2ΟΡ1Π-ΙΗΜ
ΑΔΑΜ 18PROC003542204
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-08-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear