ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ JEEP JHEROKEE MODEL’2004 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ JEEP JHEROKEE MODEL’2004

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή JEEP JHEROKEE MODEL'2004 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ:
1J4G6N8134W229230
Τα ανταλλακτικά θα μπορούν να είναι πρώτης τοποθέτησης
(OEM,OES) ή εφάμιλλης ποιότητας (matching quality) και να
συνοδεύονται από την προβλεπόμενη από τον νόμο εγγύηση
και πιστοποίηση που βεβαιώνει ότι πληρούν τα ποιοτικά
κριτήρια του κατασκευαστή.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
Αριθμός Εντολής 32/20-04-2018
ΑΔΑ 6ΟΧΑΟΡ1Π-Ξ45
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-05-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear