Προμήθεια ανταλλακτικών για το φωτοτυπικό μηχάνημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το φωτοτυπικό μηχάνημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΜΑΡΚΑΣ KONICA MINOLTA BIZHUB 223
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 125/2017
ΑΔΑ 6ΧΧ6ΟΡ1Π-06Τ
ΑΔΑΜ 17PROC006260412
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear