ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ MERCEDES SPRINTER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ MERCEDES SPRINTER

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΟ CARRERA
Αριθμός Εντολής 471/31-08-2017
ΑΔΑ ΨΝΜ6ΟΡ1Π-ΛΕΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-09-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear