ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ FORD TRANSIT ΚΑΙ FORD MONDEO – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ FORD TRANSIT ΚΑΙ FORD MONDEO

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ FORD TRANSIT ΚΑΙ FORD MONDEO, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 24/26-03-2019
ΑΔΑ 6ΘΓΖΟΡ1Π-3ΔΣ
ΑΔΑΜ 19REQ004671341
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear