ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ FORD MONDEO ΚΑΙ FORD TRANSIT – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ FORD MONDEO ΚΑΙ FORD TRANSIT

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή • ΤΑ ΑΝΤ/ΚΑ ΜΕ Α/Α ΑΠΟ ΤΟ Ν'1 ΕΩΣ ΤΟ Ν'5
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
FORD ΤΥΠΟΥ MONDEO, ΜΕ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ:
VFODXXGBBD8C41472.
• ΤΑ ΑΝΤ/ΚΑ ΜΕ Α/Α ΑΠΟ ΤΟ Ν'6 ΕΩΣ ΤΟ Ν'14
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FORD
ΤΥΠΟΥ ΤRANSIT, ME ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ:WFOLXXGBFL3J7431
Τα ανταλλακτικά με Α/Α 1 - 7 θα είναι αποκλειστικά και μόνο
γνήσια (Ο.Ε ή και O.E.M./ O.E.S.)
Τα ανταλλακτικά με Α/Α 8 - 14 θα είναι εφάμιλλης ποιότητας
(matching quality) και θα συνοδεύεται υποχρεωτικώς από
σχετική δήλωση συμμόρφωσης (CONFORMITY CERTIFICATE
SPARE PARTS.ACCORDING TO THE COMMISSION REGULATION
(EC) No 461/2010 OF 27/05/2010) ή άλλη σχετική κατά
παρόμοιο τρόπο.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αριθμός Εντολής 129/05-11-2019
ΑΔΑ ΨΒΙ5ΟΡ1Π-ΨΡΞ
ΑΔΑΜ 19REQ005802922
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear