ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ CITROEN JUMPER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ CITROEN JUMPER

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ CITROEN JUMPER
Αριθμός Εντολής 160/10-10-2017
ΑΔΑ 6Φ44ΟΡ1Π-Σ68
ΑΔΑΜ 17REQ002065349
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear