ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ CITROEN JUMPER ΙΙ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ CITROEN JUMPER ΙΙ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ CITROEN JUMPER ΙΙ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ : VF7ZBTMNB17409007 ΟΠΩΣ Ο
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
- Τα ανταλλακτικά θα μπορούν να είναι πρώτης τοποθέτησης(OES, ή OEM) ή After Market όμως εφάμιλλης ποιότητας
(matching quality) και να συνοδεύονται από την προβλεπόμενη από τον νόμο εγγύηση και πιστοποίηση που να
βεβαιώνει ότι πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια του κατασκευαστή του συγκεκριμένου τύπου οχήματος.
- ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αριθμός Εντολής 119/12-11-2018
ΑΔΑ 6ΨΔΗΟΡ1Π-ΘΒΛ
ΑΔΑΜ 18REQ003987336
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-11-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear