ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ FORD TRANSIT ΚΗΙ-6782 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ FORD TRANSIT ΚΗΙ-6782 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ FORD TRANSIT ΚΗΙ-6782 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 94/28-04-2020
ΑΔΑ Ψ06ΜΟΡ1Π-ΓΧΦ
ΑΔΑΜ 20PROC006719120
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear