ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MERCEDES ΤΥΠΟΥ SPRINTER 313 SC 4X4 MODEL’2014 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MERCEDES ΤΥΠΟΥ SPRINTER 313 SC 4X4 MODEL’2014

-- ΑΚΥΡΩΣΗ --
Αιτία Ακύρωσης Μετά από αίτημα της Δ/νσης Οργάνωσης & Συντονισμού παρακαλούμε για την ματαίωση στην ιστοσελίδα του φορέα της διακήρυξης 58/29-5-18. Θα ακολουθήσει μεταγενέστερη πρόσκληση με διαφορετική διακήρυξη, κωδικούς και ποσότητες.
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MERCEDES ΤΥΠΟΥ
SPRINTER 313 SC 4X4 MODEL'2014 ΜΕ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ : WDB9066331S905837
ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 58/29-05-2018
ΑΔΑ ΨΦΓ0ΟΡ1Π-ΗΝ6
ΑΔΑΜ 18REQ003169354
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-06-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear