Προμήθεια ανταλλακτικών για το ασθενοφόρο ΚΗΗ 7513 τομέα Καρδίτσας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ασθενοφόρο ΚΗΗ 7513 τομέα Καρδίτσας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) – Εργοστασιακός Κωδικός ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘ/ΡΟ KHH 7513
1 ΚΑΠΑΚΙ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΠΑΝΩ ΔΕΞΙΑ 1 65,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 1 65,00 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 4645/2018
ΑΔΑ ΨΠΕΝΟΡ1Π-3ΩΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-07-2018 - Ωρα 11:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear