ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΙ 1485 & ΚΗΙ 9966 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΙ 1485 & ΚΗΙ 9966

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κωδ: 7Η0521101
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Κωδ: 7Η3521102Α
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΞΟΝΑ Κωδ: 7Ε0598349
Αριθμός Εντολής 162/12-06-2018
ΑΔΑ ΩΓΥ4ΟΡ1Π-Χ1Κ
ΑΔΑΜ 18PROC003328787
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear